Museum om de Hoek is het samenwerkingsverband van een aantal kleine en buurtmusea in Amsterdam. De Musea om de Hoek zijn verspreid door de stad te vinden en laten je als bezoeker kennis maken met bijzondere buurten van Amsterdam en hun eigen verhalen. Ze vertellen over de lokale geschiedenis, cultureel erfgoed en het samenleven in en rondom de stad, over het verleden, het hier en nu en de toekomst. In de Musea om de Hoek zijn deze verhalen het uitgangspunt voor de tentoonstellingen, wandelingen en activiteiten die door kunstenaars samen met de lokale gemeenschap vorm krijgen. Bijzondere verhalen van de stad, die de Musea om de Hoek op een heel eigen manier laten beleven.

 
 

De Kleine Museum Gids

Recent heeft Museum om de Hoek de Kleine Museum Gids uitgegeven. Een boekje met een overzicht van de kleine en gespecialiseerde musea in Amsterdam met relevante zaken in het Nederlands en Engels en een fraaie foto van elk museum. Te koop voor € 5,00 bij elk van die kleine musea…Lees meer

Jaarverslag 2019 Stichting Museum om de Hoek

De Stichting Museum om de Hoek is in 2017 opgericht door een kleine groep samenwerkende kleine musea in Amsterdam. Er was een voorgeschiedenis. Reeds in 2015 was op initiatief vanuit het Museum Amsterdam Noord een aantal bijeenkomsten belegd met andere kleine musea. Dit initiatief strandde door verschillen van inzicht omtrent de financiering van een coördinator. Het werd echter weer opgepakt door drie kleine musea in Amsterdam-Oost, die een zestal succesvolle bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger rond het uitgebreide thema kleine thematische en buurtmusea organiseerden… Lees meer