Museum om de Hoek is horizontaal georganiseerd. Dat betekent collectief functioneren en gelijkwaardig staan ten opzichte van elkaar. De Musea zijn tezamen georganiseerd in Stichting Museum om de Hoek.

RSIN: 857475198

Doelstelling: het bevorderen van de samenwerking tussen de Amsterdamse (kleine) musea, buurtmusea en andere museale initiatieven om zodoende voor hen een groter publiek te bereiken, een breder netwerk te creëren en meer expertise in te kunnen schakelen om een groter effect op de leefbaarheid in de stad te hebben.

Hoofdlijnen beleidsplan: samenwerking van de deelnemende musea en museale initiatieven, waarbij primair wordt gedacht aan uitwisseling van kennis en ervaring, zoals bij het werven en omgaan met vrijwilligers, het verwerven van subsidies voor activiteiten, het archiveren van de verworven objecten en schrifturen. In het algemeen is de samenwerking gericht op het verkrijgen van meer bezoekers en vrijwilligers. Ook samenwerking met andere Amsterdamse musea die zich op het behoud van historisch erfgoed richten behoort tot de doelstelling. Momenteel zijn 22 instellingen aangesloten bij Museum om de Hoek. Het ligt in de bedoeling dit aantal uit te breiden.

Educatie: samenwerking met de Stichting MOCCA, opdat basisschoolleerlingen klasgewijze de musea bezoeken. Archivering: stimuleren van het archiveren van het bezit van de deelnemende musea, opdat dit bezit beter toegankelijk wordt.

Vrijwilligers werven: in samenwerking met de VrijwilligersCentrale Amsterdam meer vrijwilligers werven, ook voor de vorming van een vrijwilligerspoule waarvan de deelnemers incidenteel bij een museum kunnen worden ingezet.

Public Relations: versterking van de contacten met publieksgroepen, onder andere door het uitbrengen van een Kleine Museum Gids (januari 2020), die ruime verspreiding zal krijgen.

Bestuur van de Stichting:
De heer Edwin Reinold, voorzitter
De heer Ralph Münzenmayer, penningmeester
De heer Marc Stegeman, interim secretaris

Beloningsbeleid: de bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag 2019 is elders gepubliceerd op deze website.

 

Financieel Verslag 2019