Museum om de Hoek is het samenwerkingsverband van een aantal kleine en buurtmusea in Amsterdam. De Musea om de Hoek zijn verspreid door de stad te vinden en laten bezoekers kennis maken met bijzondere buurten van Amsterdam en hun eigen verhalen. Ze vertellen over de lokale geschiedenis, cultureel erfgoed en het samenleven in en rondom de stad, over het verleden, het hier en nu en de toekomst. In de Musea om de Hoek zijn deze verhalen het uitgangspunt voor de tentoonstellingen, wandelingen en activiteiten die door kunstenaars samen met de lokale gemeenschap vorm krijgen. Bijzondere verhalen van de stad, die de Musea om de Hoek op een heel eigen manier laten beleven.

Doel en uitgangspunten
In het jaarplan van Museum om de Hoek is opgenomen dat het tot doel heeft:

  • Kennis met elkaar en de stad te delen en te vergroten.
  • Een groter en breder publiek kennis te laten nemen van de verhalen vanuit, in en met de buurten van Amsterdam.
  • Uitwisselen van talenten en de positieve effecten op de directe leefomgeving verder verspreiden.
  • Verdere professionalisering door elkaar te versterken qua inhoud [artistiek en organisatorisch/bedrijfsvoering] en blijven samenwerken met experts.

Deze samenwerking is bedoeld om bovengenoemde punten te verbeteren. Belangrijkste blijft dat de buurtmusea hun eigen gezicht bewaren en artistieke projecten kunnen doen die passen bij de omgeving waarin ze werkzaam zijn.

De uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn:

  • De deelnemende buurtmusea behouden hun eigen visie en programmering.
  • Daarmee geven ze invulling aan de verbinding met de buurt waarin ze functioneren.
  • De buurtmusea behouden hun eigen bedrijfsvoering.
  • Er bestaat geen hiërarchische structuur binnen het collectief.