De Vrienden van Amsterdam Oud-Zuid vormen een jonge vereniging die bewoners en bezoekers kennis wil laten maken met de interessante aspecten van heden en verleden die in dit deel van de stad te zien en mee te maken zijn. Het gaat onder meer over het begin en de historische opbouw van Zuid, over de gebouwen in verschillende architectonische stijlen, inclusief de fraaie tegels die vaak in de portieken gebruikt worden. Maar ook over de schrijvers, musici en andere kunstenaars die er hebben gewoond. De bewoners worden uitgenodigd hun eigen kennis en ervaringen in te brengen en mee te beslissen over het programma van de vereniging op het gebied van wandelingen, lezingen en tentoonstellingen.

Belangstellenden voor de vereniging kunnen voor €10 lid worden voor 2018. Zij ontvangen regelmatig de Nieuwsbrief en krijgen twee maal €5 reductie op lezingen, wandelingen en andere evenementen. Aanmelden s.v.p. bij hjcras@gmail.com en overmaken van de contributie op NL90 INGB 0004935991 t.n.v. H.J.C. Ras o.v.v. Vrienden Amsterdam Oud-Zuid.

Historisch gezien is Zuid ooit begonnen op de plek van het afgebroken veertiende bastion in de stenen ommuring van de stad, welke plek zo fraai is weergegeven in bijgaande stoeptegel op de brug over de Buitensingel tegenover het Rijksmuseum.

Nieuwsbrief maart 2018

Vrienden Oud-Zuid van start
Op 23 februari 2018 zijn de Vrienden Oud-Zuid in de Nieuwe Coenen van start gegaan. Historie en Cultuur van Oud-Zuid en de combinatie daarvan zijn de onderwerpen die voor de Vrienden aan de orde zullen komen. Oud-Zuid wordt begrensd zoals dat historisch bedoeld was: allemaal water. De Buitensingel (Stadhouderskade), de (toen nog niet gedempte) Overtoom, de Schinkel, het Noorder Amstelkanaal en de Boerenwetering (Hobbemakade). Maar kleine grensoverschrijdingen zijn niet verboden!
De initiatiefnemers van Vrienden Oud-Zuid (VOZ) hielden een inleiding over een relevant onderwerp: Frans Klein vertelde over zijn familiegeschiedenis, Josje Huijzer besprak de wandelingen die kunnen worden gehouden, Henk Ras memoreerde een voorbeeld van een verhaal over een straat in Zuid zoals dat door bewoners kan worden uitgezocht en de literatuur die over enkele straten en monumenten reeds bestaat.

Participatiemuseum
Vrienden Oud-Zuid beoogt ook een participatiemuseum te zijn. Niet uitsluitend, zoals in een museum gebruikelijk is, tentoonstellingen en evenementen die door de directeur en conservatoren bedacht zijn, maar juist door de bezoekers, de bewoners bedachte wandelingen, lezingen en andere gebeurtenissen!
Er is ook een website in ontwikkeling. Wie wil kan de ontwikkelingen volgen via www.vrienden-oud-zuid.nl.

Jaarplan
Om een overzicht te geven van wat de plannen zijn, is een voorlopig jaarplan opgesteld. Niet alles is daarin vast en zeker – data kunnen veranderen, er kan van alles bij komen, maar ook vanaf gaan. In de Agenda op de website staan steeds de precieze data, tijden en plaatsen.

Lezingen en wandelingen
– 25 maart 11 uur: Literaire wandeling Concertgebouwbuurt
– april (nader vast te stellen): wandeling Zuid As
– 17 juni 12 uur: Bomenwandeling Zuid
– 26 aug. 11 uur: Wandeling Geboorte van Zuid
– sept. (nader vast te stellen): met Museumtram naar Bovenkerk
– okt. (nader vast te stellen): wandeling Zuid As
– 27 oktober: Viering Verjaardag van Amsterdam
– nov. (nader vast te stellen): Lezing Zuid en de Luchtvaart
– december (nader vast te stellen): decembermaand verrassing.
Deelname aan wandelingen of lezingen zal €7 pp kosten.
Vrienden krijgen reductie.

Contributie lidmaatschap Vrienden Oud-Zuid
Om de Vrienden een goede start te geven is een kleine bijdrage voor het lidmaatschap nodig. We stellen voor € 10 voor het jaar 2018. Vrienden krijgen daarvoor tweemaal een reductie van €5 op de deelname aan een wandeling of een lezing en op gezette tijden ontvangen zij de Nieuwsbrief per e-mail.
Men wordt lid door zich aan te melden per e-mail op hjcras@gmail.com en €10 over te maken op NL 90 INGB 0004935991 t.n.v. H.J.C. Ras met vermelding van “inzake Vrienden Oud-Zuid”.

Met vriendelijke groeten,
Josje Huijzer, Frans Klein en Henk Ras.

  • AdresJacob Obrechtplein 7
    1071 KS Amsterdam
    Nederland
  • Contact persoon Henk Ras