Museum om de Hoek is het samenwerkingsverband van een aantal kleine en buurtmusea in Amsterdam. De Musea om de Hoek zijn verspreid door de stad te vinden en laten je als bezoeker kennis maken met bijzondere buurten van Amsterdam en hun eigen verhalen. Ze vertellen over de lokale geschiedenis, cultureel erfgoed en het samenleven in en rondom de stad, over het verleden, het hier en nu en de toekomst. Bijzondere verhalen van de stad, die de Musea om de Hoek op een heel eigen manier laten beleven.

Samen meer Mokum Samen meer Mokum vanaf voorjaar 2022

Amsterdam Museum en Museum om de Hoek zijn in 2020 een samenwerking gestart om binnen het thema ‘Verzamel de stad’ een tijdelijke tentoonstelling Samen meer Mokum in te richten waarin het heden en verleden van Amsterdam een centrale plaats innemen.

Het eerste thema is ‘Armoede, eerlijke handel, (de)kolonisatie’ en wordt gepresenteerd door Multatuli Museum, Buurtmuseum Indische Buurt, het Cacaomuseum en Museum Perron Oost. Zij willen aandacht vragen voor misstanden, maar ook oplossingen laten zien en de veerkracht van mensen.

Via Multatuli kom je bij de cacaoplantages met zijn koloniale verrijking en uitbuiting. De cacao uit Indonesië werd vervoerd naar de grootste cacaohaven ter wereld in Oost-Amsterdam. Via de Ranchibaby’s gaat de bezoeker naar de huidige tijd waarin een omslag van bewustwording te zien is. Museum Indische Buurt spiegelt armoede (ook die van Multatuli) versus de rijkdom van koloniaal Nederland, maar belicht ook positieve kanten die steeds zichtbaarder worden, elkaar dragen in een buurt. Het zijn persoonlijke verhalen die reflecteren op onze gedeelde geschiedenis en hoe we daar nu mee omgaan.

De zes halfjaarlijkse periodes vallen samen met de tijd waarin het complex van Amsterdam Museum aan de Nieuwezijds Voorburgwal wordt verbouwd en de instelling alleen in het pand aan Amstel 51 te bezoeken is. De 22 instellingen van Museum om de Hoek zijn natuurlijk ook elk op hun eigen locatie te bezoeken.

De thema’s van de volgende periodes zijn respectievelijk ‘Gentrificatie en woningbouw’, ‘Vertier, kunst en poëzie’, ‘Water en ambacht’, ‘Religie, de dood en slavernij’ en ‘Beroemde Amsterdammers uit de geschiedenis.’

Vanaf 9 maart 2022 is Samen meer Mokum te bezoeken in het Amsterdam Museum, Amstel 51, 1018 DR Amsterdam.

Deze tijdelijke tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het AFK.

Museum om de Hoek op tv

Vanuit het Amsterdam Museum kwam het verzoek om een bijdrage te leveren aan hun uitzendingen van AM Live in november/december 2020, een wekelijkse talkshow die behalve via de museumwebsite ook op Salto 1 wordt uitgezonden (zondag 10.00 uur, maandag 22.00 uur). Onze bijdrage bestaat uit korte filmpjes die steeds een van de instellingen van Museum om de Hoek en enkele bijzonderheden van het aanbod daar voorstellen.