Door samenwerking tussen de kleinere museale initiatieven in Amsterdam wil Museum om de Hoek voor hen met schaalvergroting een groter publiek bereiken, een sterker netwerk creëren en meer expertise toegankelijk maken, zodat ze de leefbaarheid in de stad nog meer ten goede komen.

Deelname staat open voor kleinere musea, buurtmusea en andere museale initiatieven gericht op cultuur, geschiedenis en erfgoed, gevestigd in Amsterdam en administratief verbonden gemeentes, met een herkenbare maatschappelijke component en zonder winstoogmerk.

Doel en uitgangspunten
In het jaarplan van Museum om de Hoek is opgenomen dat het tot doel heeft:

  • Kennis met elkaar en de stad te delen en te vergroten.
  • Een groter en breder publiek kennis te laten nemen van de verhalen vanuit, in en met de buurten van Amsterdam.
  • Uitwisselen van talenten en de positieve effecten op de directe leefomgeving verder verspreiden.
  • Verdere professionalisering door elkaar te versterken qua inhoud [artistiek en organisatorisch/bedrijfsvoering] en blijven samenwerken met experts.

Deze samenwerking is bedoeld om bovengenoemde punten te verbeteren. Belangrijkste blijft dat de buurtmusea hun eigen gezicht bewaren en artistieke projecten kunnen doen die passen bij de omgeving waarin ze werkzaam zijn.

De uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn:

  • De deelnemende buurtmusea behouden hun eigen visie en programmering.
  • Daarmee geven ze invulling aan de verbinding met de buurt waarin ze functioneren.
  • De buurtmusea behouden hun eigen bedrijfsvoering.
  • Er bestaat geen hiërarchische structuur binnen het collectief.

Momenteel zijn 22 instellingen aangesloten bij Museum om de Hoek. Het ligt in de bedoeling dit aantal uit te breiden. Ook samenwerking met andere Amsterdamse musea die zich richten op het behoud van historisch erfgoed behoort tot de doelstelling.

Statuten Museum om de Hoek.