Bestuur van de stichting:
De heer Edwin Reinold, voorzitter
De heer Ralph Münzenmayer, penningmeester
De heer Marc Stegeman, secretaris ad interim

Beloningsbeleid: de bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ANBI: Stichting Museum om de Hoek heeft de status van culturele ANBI, waardoor giften aan deze stichting onder voorwaarden in de belastingaangifte aftrekbaar zijn. Het RSIN-nummer is 857475198.

Bankrelatie: ING Bank, IBAN NL17INGB0007753215, BIC-code INGBNL2A.

KvK-nummer: 68506759.

Jaarverslag 2019 is elders gepubliceerd op deze website.

Financieel Verslag 2019
BegrotingWerkelijk
Hosting website120343
Beheer website900900
Bankkosten30143
Administratie50223
Verjaardag Amsterdam1000
Onvoorzien500799
Saldo2.5641.857
Totaal4.2644.264
(beginsaldo)