Bestuur van de stichting:
Voorzitter: vacature
De heer Marc Stegeman, secretaris a.i.
De heer Ralph Münzenmayer, penningmeester

Beloningsbeleid: de bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ANBI: Stichting Museum om de Hoek heeft de status van culturele ANBI, waardoor giften aan deze stichting onder voorwaarden in de belastingaangifte aftrekbaar zijn. Het RSIN-nummer is 857475198.

Bankrelatie: ING Bank, IBAN NL17INGB0007753215, BIC-code INGBNL2A.

KvK-nummer: 68506759.

Jaarverslag 2020 is elders gepubliceerd op deze website. Jaarrekening 2020.